Kopanie studni

solv
ith

Przy zapoczątkowaniu strukturze studni w wypadku jak nie ma jeszcze domu nie wymagane są dokumenty do referatu oraz zezwolenia gdy szyb nie przekracza 30 m głębokości oraz wydobycie wody jest mniejsze gdy, jednak kiedy na działce jest już budynek wolnostojący należy otrzymać zgodę na budowę studni ze Starostwa Powiatowego bądź innego organu administracyjnego w danej miejscowości. Najważniejszym rozwiązaniem jest kiedy architekt w czasie projektowania domu naniesie lokalizacja odwiertu uwzględniając warunki techniczne studni Studnie głębinowe. W pobliżu studni o większej głębokości wymagany jest wzór. Zgodnie z legatami regulacji, inwestor ma zadanie skonstruowania dokumentacji powykonawczej podczas gdy jest ona wymagana, w czasie 6 miesięcy od czasu zakończenia prac geologicznych.