Budownictwo pasywne

Kwiecień 14, 2015 at 3:25 am

Budynek niskoenergetyczny może zostać wybudowany w różnych technologiach, spełniających kryteria przewodnictwa ciepła. Jedną z technologii budowlanych wykorzystywanych przy wznoszeniu budynku energooszczędnego są ściany 3-warstwowe, w których wszystkie poziomy spełniają. praktyczną funkcję, zapewniając szczelność, wytrzymałość oraz izolacyjność termiczną i dźwiękową. Budowa domów o podwyższonym standardzie energetycznym wymusza od konstruktorów zachowania szczególnej staranności w ich wykonaniu. Budynki te, w zależności od poziomu energooszczędności założonego w projekcie, wymagają od wykonawcy zachowania reżimu technologicznego i jakościowego.

Przeczytaj więcej tutaj: http://skrivanek.com.pl/

Budownictwo pasywne

Kwiecień 14, 2015 at 3:06 am

Dom pasywny staje się obecnie normą projektowania budynków- cechują taki dom dom na pewno wyśmienite cechy izolacyjne przegród zewnętrznych oraz wykorzystanie dużej liczby rozwiązań, mających na celu zminimalizowanie zużycia energii w trakcie użytkowania. Zgodnie z zaleceniami Instytutu Budownictwa Pasywnego ściany budynków pasywnych powinny charakteryzować się dużą bezwładnością cieplną, która pozwala na równowagę temperatury we wnętrzu. Bardzo ważne w obiektach pasywnych staja się płaszczyzny i położenie okien i drzwi balkonowych. Drzwi muszą otwierać się na zewnątrz, a nie do środka pokoju. Poza prawidłowo wykonaną izolacyjnością termiczna ścian, szczególnie ważne w domach pasywnych jest usunięcie mostków termicznych. Proces należy rozpocząć już na etapie projektowania budynków pasywnych.

Przeczytaj więcej tutaj: http://energooszczedne.milki.pl/

Krok po kroku żeby zbudować dom

Kwiecień 14, 2015 at 2:35 am

Tak w zasadzie budowa budynku to proces wieloetapowy, który będzie od nas wymagał sumiennego zaplanowania każdego kroku po kolei. Jest to o wiele trudniejsze niż zakup mieszkania, ale jeżeli poświęcimy wystarczającą ilość czasu oraz uwagi na utworzenie i zaplanowanie to zakończeniem może być nasz upragniony i zaciszny dom. Wobec tego wskazane jest zapoznać się z poszczególnymi etapami inwestycji jakie trzeba spełnić, żeby zbudować dom. Poszukując działki, zależy nam na zakupie jak najbardziej taniego gruntu. Wypada pomimo pamiętać, że ważna jest optymalna wielkość terenu. Optymalna powierzchnia pod budynek jednorodzinny to nie mniej niż 700 m2, co zapewni brak problemów z projektowaniem. Niemniej ważny jest kształt działki – wszelkie dziwne kształty mogą być przeszkodą we wkomponowaniu gotowego projektu domu.

Przeczytaj więcej tutaj: etapy budowania

Zmiany prawa budowlanego

Kwiecień 14, 2015 at 2:12 am

Prawo budowlane jest jedną z najistotniejszych polskich ustaw z zakresu architektury, utrzymania i wyburzenia, budowli, nadzoru obiektów budowlanych oraz kryteriów działania organów administracji publicznej w tym obszarze.

Ustawa reguluje również tematy związane z:

miejscem realizacji budowy i sposobem pozyskiwania zezwolenia na budowę oraz wyburzenie, a także ustaleniem rodzajów robót budowlanych nie potrzebujących pozwolenia na budowę
zachowaniem działalności zawodowej osób związanych z budownictwem i ich obciążeniem karnym oraz zawodowym
dbaniem o środowisko podczas działań związanych z dokonywaniem rozbiórek, wznoszenia nowych obiektów i ich utrzymania
prawami i zasadami uczestników procesu budowlanego
prowadzeniem czynności w przypadku katastrofy budowlanej
oddawania obiektów budowlanych do eksploatacji

W obecnym roku roku odbędzie nowelizacja ustawy dotyczącej prawa budowlanego. Nowelizacja ta ma na celu uproszczenie i przyspieszenie procesu budowlanego. Jedną z korekt jest odejście od pozwoleń na budowę i przebudowę domu jednorodzinnego. Dotyczyć to będzie budynków, których strefa oddziaływania nie przekracza poza granice parceli objętej inwestycją. W zamian bieżącego zezwolenia, wystarczy akcesja budowy z projektem oraz dodanie wymaganych dokumentów.