Zmiany prawa budowlanego

solv
ith

Prawo budowlane jest jedną z najistotniejszych polskich ustaw z zakresu architektury, utrzymania i wyburzenia, budowli, nadzoru obiektów budowlanych oraz kryteriów działania organów administracji publicznej w tym obszarze.

Ustawa reguluje również tematy związane z:

miejscem realizacji budowy i sposobem pozyskiwania zezwolenia na budowę oraz wyburzenie, a także ustaleniem rodzajów robót budowlanych nie potrzebujących pozwolenia na budowę
zachowaniem działalności zawodowej osób związanych z budownictwem i ich obciążeniem karnym oraz zawodowym
dbaniem o środowisko podczas działań związanych z dokonywaniem rozbiórek, wznoszenia nowych obiektów i ich utrzymania
prawami i zasadami uczestników procesu budowlanego
prowadzeniem czynności w przypadku katastrofy budowlanej
oddawania obiektów budowlanych do eksploatacji

W obecnym roku roku odbędzie nowelizacja ustawy dotyczącej prawa budowlanego. Nowelizacja ta ma na celu uproszczenie i przyspieszenie procesu budowlanego. Jedną z korekt jest odejście od pozwoleń na budowę i przebudowę domu jednorodzinnego. Dotyczyć to będzie budynków, których strefa oddziaływania nie przekracza poza granice parceli objętej inwestycją. W zamian bieżącego zezwolenia, wystarczy akcesja budowy z projektem oraz dodanie wymaganych dokumentów.

Dodaj komentarz